This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

spamvrij.nl
«Wij gaan zeer zorgvuldig om met e-mail marketing»

Spamvrij.nl

Spamvrij.nl is ontstaan uit ergernis. Ergernis over de almaar toenemende hoeveelheid ongevraagde bulk e-mail (spam) die wordt rondgestuurd. Ergernis over Nederlandse bedrijven die zich hieraan schuldig maken. Ergernis over de gemaakte excuses. En tenslotte: ergernis over providers die spam niet of onvoldoende tegengaan.

Spamvrij.nl probeerde spam van Nederlandse oorsprong te bestrijden. Onder meer op basis van meldingen van ontvangers van spam inventariseerden we de Nederlandse organisaties die de spam verstuurden. Spamvrij.nl helpt met haar informatie CERT's, abusedesks van providers en wetshandhavers.

Uit cijfers van spamvrij.nl blijkt dat, in de afgelopen twee jaar, het aantal spamruns verzonden door Nederlandse organisaties sterk is afgenomen. Dat is het gevolg van het uit de anonimiteit halen van veel hardcore spammers door spamvrij.nl enerzijds, en de strikte handhaving van de nieuwe Telecommunicatiewet door de OPTA anderszijds. Omdat we ons graag op de resterende, meer internationale, spam willen richten, hebben we per februari 2006 behalve de FAQ's bevroren, ook de database bevroren en de toegang tot de database sterk beperkt. Omdat de database bevroren is, heeft het ook geen zin om nog langer spam bij ons te melden!

[Update: april 2009: Bij de opheffing van de stichting Spamvrij.nl in oktober 2004 zijn de grote donaties teruggegeven aan de gulle gevers. Wat resteerde was een aanzienlijk bedrag aan kleine donaties, bijeengebracht door tal van donateurs. Het was ondoenlijk dit bedrag (naar rato) terug te geven. We hebben daarom besloten het geld te doneren aan een ander doel: EDRI - European Digital Rights, een samenwerkingsverband van Europese organisaties die zich bezighouden met privacy en digitale burgerrechten. In maart 2009 bevestigde EDRI de ontvangst van de donatie van 3.400 euro.]

Lees verder...

http://www.spamvrij.nl
Gegenereerd op: 2014-08-02 10:34